ByTipapan Supasri

นาฬิกา Modernist ระบบควอตซ์ โครโนกราฟ สายหนัง

ตัวเรือน : – ขนาดตัวเรือน : 41มม. – รูปทรง : กลม – ความหนา : 12.6มม. – วัสดุตัวเรือน : 316L สแตนเลส สตีล – หน้าปัดสี : น้ำตาล สาย : – สายสี : น้ำตาล – ขนาดสาย : 22มม. – วัสดุสาย : หนัง ระบบการทำงาน : – ควอตซ์ – โครโนกราฟ – กันน้ำ 30 เมตร

ByTipapan Supasri

นาฬิกา Modernist มัลติฟังก์ชัน ระบบควอตซ์ สายหนัง

ตัวเรือน: – ขนาดตัวเรือน: 40 มม. – รูปทรง: กลม – ความหนา: 11 มม. – วัสดุตัวเรือน: สแตนเลสสตีล 316L – สีหน้าปัด: น้ำเงิน – กระจก: มิเนอรัล สาย: – สีสาย: เงิน – ขนาดสาย: 20 มม. – วัสดุสาย: สแตนเลสสตีล ระบบการทำงาน: – ระบบ: ควอตซ์ Japan-Made – คุณสมบัติ: มัลติฟังก์ชัน – การกันน้ำ: 30 เมตร

ByTipapan Supasri

นาฬิกา Modernist ระบบควอตซ์ โครโนกราฟ สายสแตนเลสสตีล

ตัวเรือน: – ขนาดตัวเรือน: 44 มม. – รูปทรง: กลม – ความหนา: 11.5 มม. – วัสดุตัวเรือน: สแตนเลสสตีล 316L – สีหน้าปัด: เขียว – กระจก: มิเนอรัล สาย: – สีสาย: เงิน – ขนาดสาย: 22 มม. – วัสดุสาย: สแตนเลสสตีล ระบบการทำงาน: – ระบบ: ควอตซ์ – คุณสมบัติ: โครโนกราฟ – การกันน้ำ: 100 เมตร

ByTipapan Supasri

นาฬิกา Modernist ระบบควอตซ์ โครโนกราฟ สายหนัง

ตัวเรือน : – ขนาดตัวเรือน : 40 มม. – รูปทรง : กลม – ความหนา : 11 มม. – วัสดุตัวเรือน : 316L สแตนเลส สตีล – หน้าปัดสี : น้ำตาล สาย : – สายสี : น้ำตาล – ขนาดสาย : 20 มม. – วัสดุสาย : สแตนเลสสตีล ระบบการทำงาน : – ควอตซ์ Japan-Made – โครโนกราฟ – กันน้ำ 30 เมตร

ByTipapan Supasri

นาฬิกา Modernist ระบบควอตซ์ โครโนกราฟ สายหนัง

ตัวเรือน : – ขนาดตัวเรือน : 40 มม. – รูปทรง : กลม – ความหนา : 11 มม. – วัสดุตัวเรือน : 316L สแตนเลส สตีล – หน้าปัดสี : เขียวเข้ม สาย : – สายสี : เขียวเข้ม – ขนาดสาย : 20 มม. – วัสดุสาย : สแตนเลสสตีล ระบบการทำงาน : – ควอตซ์ Japan-Made – โครโนกราฟ – กันน้ำ 30 เมตร

ByTipapan Supasri

นาฬิกา Modernist ระบบควอตซ์ โครโนกราฟ สายสแตนเลสสตีล

ตัวเรือน : – ขนาดตัวเรือน : 40 มม. – รูปทรง : กลม – ความหนา : 11 มม. – วัสดุตัวเรือน : 316L สแตนเลส สตีล – หน้าปัดสี : สาย : – สายสี : ดำเทา – ขนาดสาย : 20 มม. – วัสดุสาย : สแตนเลสสตีล ระบบการทำงาน : – ควอตซ์ Japan-Made – โครโนกราฟ – กันน้ำ 30 เมตร

ByTipapan Supasri

นาฬิกา Modernist ระบบควอตซ์ โครโนกราฟ สายสแตนเลสสตีล

ตัวเรือน : – ขนาดตัวเรือน : 40 มม. – รูปทรง : กลม – ความหนา : 11 มม. – วัสดุตัวเรือน : 316L สแตนเลส สตีล – หน้าปัดสี : เขียว สาย : – สายสี : เงิน – ขนาดสาย : 20 มม. – วัสดุสาย : สแตนเลสสตีล ระบบการทำงาน : – ควอตซ์ Japan-Made – โครโนกราฟ – กันน้ำ 30 เมตร

ByTipapan Supasri

นาฬิกา Modernist ระบบควอตซ์ โครโนกราฟ สายสแตนเลสสตีล

ตัวเรือน : – ขนาดตัวเรือน : 40 มม. – รูปทรง : กลม – ความหนา : 11 มม. – วัสดุตัวเรือน : 316L สแตนเลส สตีล – หน้าปัดสี : เขียว สาย : – สายสี : ดำเทา – ขนาดสาย : 20 มม. – วัสดุสาย : สแตนเลสสตีล ระบบการทำงาน : – ควอตซ์ Japan-Made – โครโนกราฟ – กันน้ำ 30 เมตร

ByTipapan Supasri

นาฬิกา Modernist ระบบควอตซ์ โครโนกราฟ สายสแตนเลสสตีล

ตัวเรือน : – ขนาดตัวเรือน : 40 มม. – รูปทรง : กลม – ความหนา : 11 มม. – วัสดุตัวเรือน : 316L สแตนเลส สตีล – หน้าปัดสี : ดำ สาย : – สายสี : ดำ – ขนาดสาย : 20 มม. – วัสดุสาย : สแตนเลสสตีล ระบบการทำงาน : – ควอตซ์ Japan-Made – โครโนกราฟ – กันน้ำ 30 เมตร

ByTipapan Supasri

นาฬิกา Modernist ระบบควอตซ์ โครโนกราฟ สายหนัง

ตัวเรือน : – ขนาดตัวเรือน : 42 มม. – รูปทรง : กลม – ความหนา : 11.9 มม. – วัสดุตัวเรือน : 316L สแตนเลส สตีล – หน้าปัดสี : เขียว สาย : – สายสี : เขียวเข้ม – ขนาดสาย : 22 มม. – วัสดุสาย : หนัง ระบบการทำงาน : – ควอตซ์ – โครโนกราฟ – กันน้ำ 30 เมตร